Charlotte & ArnieEmily & GarethEmmaJenny & BobbyKelly and SteveKerry & JamesLucy & AdamSarah & Tom